Çolakoğlu Yapı

Çevre Politikamız

  Çolakoğlu Yapı olarak, imalatı yapılan her ürünle ilgili, genel şirket felsefemize uygun, kaliteli ve rekabet edilebilir üretim yapmanın yanında, gezegenimizde yaşanabilir bir çevre bilinci içinde, yasal mevzuatlara ve ahlaki kurallara uygun olarak gelecek nesillerinde dünyamızda yaşayacağı bilinci ile çevreyi korumanın da işimizin bir parçası olduğunu kabul ediyoruz.
Bu bağlamda amacımız;
-Müşterilirimizin kullanımına sunduğumuz tüm ürünlerin çevre ile dost, insan sağlığına zararsız olması hususundaki anlayışımızı, bundan sonra üreteceğimiz ürün ve hizmetlerde de aynı hassasiyetle sürdürmek,
-Çevrenin korunması esas olmak üzere geri dönüşümü sağlamak, ekonomiye yeniden kazandırmak, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
-Çevre dostu ve çevreye zarar vermeyen girdileri ve hammaddeleri kullanarak çevrenin korunması esasındaki dengeyi korumaya özen göstermek,
-Yeni yatırımlarda ve ürün tasarımlarında çevreye zarar vermeyen politikalar uygulamak ve bunun için gerekli planlama, eğitim, seminer v.b. hususlara riayet etmek.
-Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin de çevreye saygılı ve çevre politikalarına gerekli hassasiyeti gösterir ve çevre politikamızı destekleyici ve önleyici hususlarda etkileşim içinde olmalarını teşvik etmek.
Böylelikle Çevre Yönetim Sisteminin amaç ve hedeflerine uygun bir sinerji yaratmak ve bunu sürdürülebilir bir şekilde yürütmek şirketlerimizin amaçları arasındadır.
Saygılarımızla

Scroll to Top